معرفی

مشخصات فردی

محمد نیک پسند

نام - نام خانوادگی : محمد   نیک پسند

پست الکترونیکی : nikpassand@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه زنجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

1. معاون دانشگاه و رییس مرکزآموزشی و فرهنگی سما  واحد رشت از اسفند ماه 1396

2. دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان از اسفندماه 1396

3. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1397

4. عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از سال 1397

5. عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1397

6. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی گیلان از سال 97 با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی

7. مدیر گروه شیمی از تیرماه سال 1395 تا اسفند ماه 1396

8. عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه در سال 1394

9. عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه در سال 1395

10. عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه در سال 1396

11. سرپرست دفتر ارتباط با صنعت در سال 1392

12. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی علوم پایه از سال 1391

13. پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1393

14. استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1393

15. پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد استان گیلان در سال 1394

16. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1395

17. مدیر گروه برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1396

18. پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1397

19. عضو کمیته علمی دومین همایش منطقه ای شیمی، مباحث و دستاوردها

20. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانوعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1. عضو انجمن شیمی ایران

2. عضو ستاد نانو ایران

3. عضو نخبه باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385.10.1

محمد نیک پسند
محمد نیک پسند

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^